Waarom het project ‘dashboard beveiligde bedden’?

Er is behoefte aan inzicht in het aantal klinische plekken met een hoog beveiligingsniveau in Nederland. We brengen de beschikbare capaciteit en de bezetting hiervan in kaart om deze zorg toegankelijk te maken voor cliënten die dat nodig hebben. We bemiddelen bij ingewikkelde casuïstiek. Ook willen we alle kennis rondom deze zorg bij elkaar brengen en knelpunten analyseren en agenderen.

Hoe doen we dat?

Met een dashboard dat inzicht geeft in de capaciteit van klinische (behandel)plekken op beveiligingsniveau 2, 3 en deels 4. Dit dashboard is onder gebracht bij het Landelijk coördinatiepunt, waar de kennis is om deze capaciteit te benutten voor complexe casussen. Daarnaast richt het coördinatiepunt zich op informatie die uit de casuïstiek vanuit de regio’s komt en probeert verbindingen te leggen. Uitkomsten en analyses worden besproken op strategisch niveau. Zo kan er aan een oplossing gewerkt worden. 

Waar staan we?

Sinds januari 2021 is het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden gestart. In maart 2021 is het dashboard (CAPDASH) live gegaan en in september 2021 en december 2022 hebben we geëvalueerd. Beide keren was de conclusie: doorgaan! Want: niet eerder is zo veel gedetailleerde informatie over het aanbod en de beschikbaarheid van de beveiligde zorg bij elkaar gebracht.

Wie doen mee?

Het coördinatiepunt: is onafhankelijk, vrij te bereiken en functioneert op landelijk niveau als de regio’s er niet uitkomen.
Aanbieders van beveiligde bedden: vullen dagelijks hun beschikbare bedden, aanmeldingen en bezette plekken in het dashboard in.
Instituten met een plaatsingsfunctie en aanbieders van reguliere geestelijke gezondheidszorg: kunnen het dashboard inzien.
Financiers en beleidsmakers: krijgen met managementrapportages informatie over trends en knelpunten.

Wat doen we in 2023?

In het Bestuurlijk Overleg in december 2022 zijn het vervolg van LCBB en de doelstellingen voor 2023 goedgekeurd. De hoofdpunten:

We richten ons op informatie die uit de casuïstiek vanuit de regio’s komt en proberen verbindingen te leggen.
We brengen de escalatieroutes in de regio in kaart en ondersteunen daar waar dit nodig is.
We gaan een verdiepingsslag maken, vooral als het gaat om de opvang (en het gebrek daaraan) van cliënten met complexe, meervoudige problematiek. Op deze manier willen we helder krijgen wat er nodig is voor deze ‘kleine’ kwetsbare groep en inzicht krijgen in de knelpunten die hulp aan hen in de weg staan.
We bespreken de uitkomsten op Landelijk Tactisch niveau. Daar kunnen de oplossingen vandaan komen – zowel financieel als beleidsmatig – waarmee het landelijk aanbod vergroot en versterkt kan worden.