Wat is het project ‘dashboard beveiligde bedden’?

Er is een groep van ongeveer 1.500 kwetsbare mensen die vanwege een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving in aanraking komt met justitie. Deze groep vormt een risico voor zichzelf en/of de omgeving. Het is lastig om voor deze groep passende hulp op de juiste plek te vinden. Dit moet worden opgelost.

In het project ‘dashboard beveiligde bedden’ werken de verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden samen. We willen dat iedereen die zorg via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe krijgt. Daarvoor is een dashboard ontwikkeld om zicht en grip te krijgen op de beschikbaarheid van beveiligde bedden. En er is een Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden dat bemiddelt, analyseert en advies geeft. We werken samen op basis van vertrouwen en openheid. Transparantie staat voorop. We zijn steeds met elkaar in gesprek om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de beveiligde zorg te verbeteren.

Welke partijen spelen een rol?

De ondertekenaars van het convenant: de zorgaanbieders van beveiligde zorg, verenigd in de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg, de financiers verenigd via Zorgverzekeraars Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Ministeries van Volksgezondheid Welzijn & Sport en Justitie & Veiligheid.
Daarnaast raakt het project ook de leden en ketenpartners van de ondertekenaars. Denk hierbij aan partijen als het Openbaar Ministerie, de reclassering, Zorg en Veiligheidshuizen, zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, de politie, gemeenten en de rechtspraak.

We willen dat iedereen die zorg via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe krijgt.

Film: de bedoeling

In onderstaand filmpje laten we je zien hoe het project in 2020 concreet van start is gegaan.