Documenten

Op deze pagina vind je documenten die te maken hebben met het project ‘dashboard beveiligde bedden’ en met het dashboard zelf. Per kwartaal levert het LCBB een managementrapportage op. Deze rapportage wordt gedeeld onder en besproken met alle convenantpartners.

Algemeen

Evaluatie convenant beveiligde bedden van oktober 2021.

Download de pdf ›

Handleiding voor het gebruik van het dashboard CAPDASH.

Download de pdf ›

Alle afspraken rondom het dashbord en het coördinatiepunt zijn vastgelegd in dit convenant.

Download de pdf

 

Een toelichting op het project en de werkzaamheden van het LCBB.

Download de pdf ›

Toelichting op de verschillende beveiligingsniveaus.

Download de pdf ›

Managementrapportages 2022

Managementrapportages 2021