Convenant: opname op beveiligde bedden moet beter

Het convenant ‘capaciteit-beveiligde-bedden-geestelijke-gezondheidszorg-en-gehandicaptenzorg’ is ondertekend door de zorgaanbieders, de financiers en de beleidsmakers van de beveiligde zorg. Zij vinden dat iedereen die zorg en ondersteuning via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe moet hebben. Alle partijen zien dat daarvoor de opname op beveiligde bedden verbeterd kan en moet worden. Vooral omdat dit belangrijk is voor de individuele patiënt, maar ook omdat het bijdraagt aan de veiligheid van de samenleving. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle partijen, die zij samen op zich nemen. Eind 2022 is er een evaluatie geweest. Daaruit is een notitie voortgekomen die een verdiepingsslag biedt voor het vervolg. De evaluatie en notitie zijn te vinden onder de tab ‘Documenten’.

Dit zijn de ondertekenaars: