De zorg voor mensen die vanwege hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking en/of hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, moet beter. Dit is belangrijk voor de individuele patiënt, maar ook voor de veiligheid van de samenleving. De verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden trekken hier samen in op. Deze website informeert je over de inhoud en de voortgang van deze samenwerking.