Neem voor meer informatie contact op met onze contactpersonen

Sanne van Es en Monique Drenth vormen samen het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden.

Sanne van Es

landelijk coördinator

De zorg kan beter georganiseerd worden. Dat merkte ik in mijn vorige functie als plaatsingscoördinator. Het krijgen van inzicht in de capaciteit en bovenregionale denkkracht is voor mij de uitdaging die ik nodig heb. Ik merk nu al de voordelen van samenwerking tussen aanbieders en regio’s.

Tel. 06 46 26 52 16

Monique Drenth

landelijk coördinator

Het is een hele uitdaging om een passende plek met het juiste zorg- en veiligheidsaanbod te vinden voor mensen met complexe problematiek in ons ingewikkelde zorgstelsel. Het LCBB probeert het verschil te maken in het versimpelen van de route van vraag naar aanbod. Graag draag ik daar mijn steentje aan bij. 

 Tel. 06 82 08 30 72 

Veelgestelde vragen

Er zijn drie accounts mogelijk:
1. Voor zorgaanbieders die beveiligde zorg leveren:  zij voeren dagelijks hun mutaties en beschikbaarheid in.
2. Voor zorgaanbieders op zoek naar een beveiligd bed: deze zorgaanbieders raadplegen het dashboard om beveiligde zorg te vinden.
3. Voor instanties met een plaatsingsbevoegdheid: denk hierbij aan de zorgkantoren en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Hoor je bij één van deze groepen, maar is jouw organisatie niet aangesloten? Mail dan je aanvraag naar info@beveiligdebedden.nl. Hoor je niet bij één van de genoemde groepen? Dan is een eigen account niet mogelijk.

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft drie kerntaken:

  1. Bemiddelen bij individuele casuïstiek wanneer opname niet lukt in de eigen netwerken/levensloopregio’s.
  2. Expertisecentrum zijn voor externe partijen voor vragen rondom de praktijk van beveiligde zorg.
  3. Analyseren van data en knelpunten bij de opnames van patiënten. Dit doet het coördinatiepunt met een lerende praktijk met gesprekken over de historisch opgebouwde data en door casuïstiek te bespreken met de stakeholders om zo knelpunten in kaart te brengen.


Daarnaast is het beheer van het dashboard voor de beveiligde bedden, CAPDASH, bij het coördinatiepunt belegd.

 

Nee. Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft geen bevoegdheid om te plaatsen. Wel kent het coördinatiepunt het landschap van de beveiligde zorg goed en kan het bemiddelen bij het vinden van een passende plek met voldoende beveiliging en een passend zorgaanbod.

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden deelt regelmatig nieuws op deze website en via LinkedIn. Daarnaast stuurt het periodiek een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen, meld je dan hier aan: Stuur mij de nieuwsbrief